Kde již dnes lze platit přes samoobslužné automaty (mapa)

Dotyková obrazovka platební automat

Před nedávnem jsem psal článek: Platební automaty na dobíjení kreditu, první investice. V něm jsem shrnoval mojí první investici do těchto zařízení. Přestože je služba úplnou novinkou v České republice, síť Platební štěňátko pod kterou moje dobíjecí automaty běží, se rychle rozrůstá. O tom svědčí nejen mapa pokrytí, kterou naleznete v článku, ale i zájem ze strany mobilních operátorů. Pokračování textu Kde již dnes lze platit přes samoobslužné automaty (mapa)

Platební automaty na dobíjení kreditu, první investice

Ke konci ledna a v průběhu února jsem učinil svojí první investici do nového platebního systému, který provozuje společnost Czech Internet Solutions, s.r.o. pod obchodní značkou „Platební štěňátko“. Jedná se o hotovostní platební automaty na dobíjení kreditu (mobilních operátorů a dalších služeb) pracujících na systému frančízové sítě. Jedná se o moji první investici a na výsledek si budeme pár měsíců muset počkat, nicméně nastíním důvody proč se může jednat o zajímavou investici ke generování pasivních příjmů. Pokračování textu Platební automaty na dobíjení kreditu, první investice